Guestbook

Odkaz na vzkazovník

1 - 카지노사이트
there are many things you want to t...

2 - 카지노사이트
Are you impatient and unable to do ...

3 - 카지노사이트
There are many things you want to c...

4 - florida car insurance
Hello, I accidentaly found your blo...

5 - auto insurance Stafford TX
Frau Gönner mit ihrem süffisanten...

Informace o další zkoušce a odevzdávání sukének

Blíží se nám konec prázdnin a hlavně nedělní vystoupení Dokopyjánku 4. srpna 2011 ke příležitosti oslav První písemné zmínky o Vlachovicích. Zkouška proběhne v pondělní 29. srpna v obvyklý čas.

Jinak ty maminky, které byly tak hodné a pomohly nám s výrobou dětských krojů, mohou předat sukénky např. Veronice Bláhové, Vlachovice 181 (Strže). Děkujeme.

Soubor má „letní prázdniny“

Protože víme, že děcka mají přes prázniny spoustu možností jak trávit volný čas, vydávají se s rodiči na dovolenou apd.,proto přes prázdniny zkoušky bývat nebudou a začnou opět až začátkem školního roku.:-) Přejeme děckám pěkné strávení prázdnin a za dva měsíce na viděnou:-)

„Kroje“ pro Dokopyjánek

Chtěli by jsme poprosit šikovné maminky nebo babičky, o pomoc při šití krojů pro děcka v Dokopyjánku. Ty které by byli tak hodné a měli chuť nám pomoci, přijďte prosím v pondělí 16. května v 16:45 na zkoušku Dokopyjánku, kde by jsme Vám vysvětlili co a jak a rozdali materiál. Jednalo by se o ušití jednodušších součástek – sukének a zástěrek.  Ostatní těžší součástky nám bude šít švadlena. Předem Vám děkujeme.

Vítání jara Dokopyjánkem – vynášání Mařeny 21. března 2011

Možná jste si i v pondělí říkali, „Ná tož, z kama sa to ten zpěv nese, gdo to gdesi zpíve? “ ale jak už asi víte, Dokopyjánek vítal jaro a vynášal Mařenu z dědiny ven, tak jak sa sluší a patří. Jak to vše probíhalo se můžete podívat ve fotogalerii.

Možná Vás i zajímá, jak to bylo  s tímto zvykem u nás dřív, krátce se o tom zmiňuje např. i  Josef Soukup rodák z Křekova ve své vzpomínkové knížce – Na kraji Valašska:

Dříve se na jaře na vlachovsku prováděly různé vyky, mnohé z nich zanikly, ale některé trvají dosud. Samotné jaro se např. přivítalo tak, že se zima slavnostně pochovávala na Smrtnou neděli. To odrostlejší děti vynášely odpoledne Moranu, či jak se jí tu říkalo Mařenu“ z dědiny ven. Průvod se ubíral od horního konce vesnice a nesl vpředu „Mařenu“ z dědiny ven.  Byla zhotovena z došku. Na hlavu ji uvázali bílý šátek, dozadu připevnili „konopné vrkoče“ a došek oblékli do nějakých hader a opásali červenou zástěrou. Hlava se taky zdobila ještě věncem. I v Křekově na Vlachovsku se „Mařena“ vyhazovala a nesla ji děvčata celou dědinou. Při tom zpívaly píseň.

Smrtná neděla, gdes klúče děla? Dala sem jich ,dala, svatému Juří, aby tráva rústla, tráva zelená, tráva zelená až po kolena, všelijaké kvítí, co po polu svítí, fialka modrá. A ty královno, král tebe hledá, abys k němu vyšla, nebyla tak pyšná, jako ty sama. Ona nevyšla, posla poslala: a ty milý posle, spravuj ně to dobře jako já sama, jako já sama, sama jediná.

Jakmile přišel průvod na konec dědiny, vhodila se loutka do vody a ještě ogaři „Mařenu“  přiházali kamením, aby opravdu už byla zima z vesnice pryč. nemohla se vrátit a aby přišlo jaro se svým kouzlem, dětskými hrami a májovou láskou…

(r)

Výsledky soutěže zpěváčci Valašskokloboucka

Jak jsme Vás informovali, zúčastnili se soutěže Zpěváčci Valašskokloboucka i naši vybraní  dokopyjánci. Konkrétně za mladší kategorii  Natálka Čevelová a ve starší kategorii Adélka Šimoníková. Ani jedna se sice neumístila , ale to vůbec nevadí, důležitá je zkušenost a zúčastnit se.:-) Ale těší nás, že dobře dopadly zástupci ZŠ Vlachovice.

Do sálu Kulturního domu Klobučan přijely na tři desítky dětí ze škol: ZŠ a Gymnázium Val.Klobouky, ZŠ Brumov-Bylnice, Štítná, Slavičín, Vlachovice, Vysoké Pole, Horní Lideč, Lidečko, Francova Lhota a ZUŠ Val.Klobouky. Dále zástupci souború a CM Malý Klobučánek, náš soubor Dokopyjánek a Malý Valášek z Lidečka. Pořadatelem soutěže byl každoročně soubor Klobučan ve spolupráci s DDM Valašské Klobouky, za podpory města a ve spolupráci s Valašským folklorním sdružením.
Děti zpívaly jednu píseň s doprovodem klavíru nebo cimbálu (korepetice Jan Tarabus) a jednu píseň bez doprovodu. V porotě zasedli učitelé Olina Fojtíková (ZŠ Valašské Klobouky), David Polách (Gymnázium Val.Klobouky ) a Pavlína Kůdelová (ZŠ Drnovice).

I. kategorie (6-9 let)

1.místo – Filip Fusek / Malý Valášek Lidečko
2.místo – Dominik Michael Rektořík /ZŠ Vlachovice
náhradník : Kateřina Kulíšková /ZŠ Štítná nad Vláří

II. kategorie (10-15)

1.místo – Martina Petrůjová /ZŠ Brumov – Bylnice
2.místo – Ludmila Fusková / Malý Valášek Lidečko
Andrea Maršalíková /ZŠ Horní Lideč
3.místo – Barbora Bojková /ZŠ Brumov – Bylnice
Kateřina Šenkeříková – ZŠ Val.Klobouky
Anna Švrčinová – CM Malý Klobučánek
náhradník : Ilona Šimoníková /ZŠ Vlachovice

Do regionu Valašska tak postupují z I.kat. děti z 1.a 2. místa. Ze II. kat. postupují děti z 1.-3.místa. (r)